Revize, montáž a opravy vyhrazených technických zařízení

Elektrická zařízení

 • výchozí revize elektrických zařízení NN a VN do 35 kV
 • pravidelné revize VN zařízení do 35 kV (rozvodny, trafostanice, rozpínací stanice včetně zajištění zkoušek transformátorových olejů)
 • pravidelné revize elektroinstalací do 1000 V (stoupací vedení, společné prostory, elektroinstalace, zdravotnická zařízení, apod.)
 • revize a kontroly spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 (spotřebiče a ruční nářadí)
 • revize a servis kompenzačních zařízení
 • revize a montáž hromosvodů - LPS
 • stanovení vnějších vlivů
 • zkoušky, testy, analýzy, odborné posudky na elektrická zařízení
 • poradenská činnost v oblasti elektrických zařízení
 • odstraňování závad z revizí
 • elektromontážní práce
 • výroba rozvaděčů NN

Plynová zařízení

 • výchozí revize nízkotlakých a středotlakých plynových zařízení
 • pravidelné revize a zkoušky nízkotlakých a středotlakých plynových zařízení
 • posudky na plynová zařízení
 • poradenská činnost v oblasti plynových zařízení
 • montáže plynových zařízení

Tlaková zařízení

 • výchozí revize tlakových nádob
 • provozní revize tlakových nádob
 • vnitřní revize tlakových nádob
 • zkoušky těsnosti
 • tlakové zkoušky
 • poradenská činnost v oblasti tlakových zařízení

Revize

Montáže

Opravy

 

 

Kontakt

ENREPO s.r.o.
K Viaduktu 1336, Kyje, 198 00 Praha 9
Spisová značka: C 233885 vedená u Městského soudu v Praze
č. ú.:73567745/2010 FIO BANKA
603447668
605800087
03567745
DIČ CZ03567745