Ostatní činnosti

Provádíme školení  a přezkušování pracovníků podle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 5 – 8, 10, 11 do i nad 1000 V.

Provádíme termovizní měření termokamerou FLIR  – prevence předcházení závad zejména v elektrotechnice (měření v rozvaděčích el. energie, kontrole kabelových svazků, svorkovnic atd., kamery umožnují rychlé a jednoduché měření povrchových teplot díky vestavěným měřícím funkcím a barevným paletám), kontroly úniků tepla budov, potrubí, technologických celků apod.

Montáž, opravy a pravidelné kontroly protipožárních systémů.

 Vypracováváme

Zajistíme  provádění rutinní měsíční činnosti v oblasti PO a BOZP. Služby požární ochrany v dílčích aktivitách i v kompletní realizaci PO a to v souladu a dle zákona o Požární ochraně č. 133/85 Sb. a vyhlášky č. 21/96 Sb.. Konkrétně se jedná o následující aktivity:

  • zpracování nebo kontrola stávající dokumentace, průběžná aktualizace dokumentace
  • vedení požární knihy
  • školení vedoucích zaměstnanců a požárních hlídek včetně technických plánů školení
  • kontrolní činnost dodržování PO a to dle § 31 odst. 1 písmene a), f) a g)
  • zastoupení organizace při kontrolách orgánů státního požárního dozoru
  • zajištění konzultačního servisu v oblasti PO

Služby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), které jsou realizovány dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 38/82 Sb., jež stanovuje základní požadavky k zajištění BOZP a technických zařízení stejně jako ve znění technických vyhlášek 324/90 Sb. a č. 207/91 Sb. a č. 59/83 Sb.. Dále se jedná o vyhlášku 110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky 274/90 Sb..

Služby se týkají především školení vedoucích zaměstnanců o BOZP zákoníku práce hlavy V., kontrola instalace tabulek BOZP, kontrola dodržování BOZP, zastoupení organizace při kontrolách Inspektorátu bezpečnosti práce a PO.


Revize

Montáže

Opravy

 

 

Kontakt

ENREPO s.r.o.
K Viaduktu 1336, Kyje, 198 00 Praha 9
Spisová značka: C 233885 vedená u Městského soudu v Praze
č. ú.:73567745/2010 FIO BANKA
603447668
605800087
03567745
DIČ CZ03567745